Peťo Hámor napísal vo svojej knihe úžasnú vec:

"Hory nie sú telocvičňa a my tam nechodíme súťažiť, ale žiť.

Viem, že žiadna fotka a ani tá najlepšia ľudská pamäť nedokáže verne a natrvalo zachytiť čaro takéhoto okamihu. V živote sú chvíle, keď aj ten najlákavejší cieľ je druhoradý a je nerozum hnať sa za ním bezhlavo. Prítomnosť je neopakovateľná."

" Mountains are not a gym and we are not there to compete, but to live. I know that no photo or best human memory could truly and permanently capture the magic of thatmoment.There are moments in life when even the most tempting goal is secondary and it is nonsense to try to achieve it at any price. The peresence is unrepeatable."

Tel: +421 915 913 944; Mail: borievky@gmail.com

REFERENCES:

Photo Contests / Fotografické súťaže

Lumix Travel photo 2010 -overall winner of cross year contest

Outdoor Photographer - My favourite places 2010 contest, finalist

Lumix Travel Photo - 1st and 2nd place ( 2nd round )

Lumix Travel Photo 2010 - 1st and 2nd place ( 1st round )

Geo Magazine 01/2010 - First price in 2009 photo contest

Camera Slovakia 2010 - 2nd place in category Nature and 2nd place in category people

Geo magazine 12/2009 - photo of the month

Camera Slovakia 2009 - Grand Prix

Camera Slovakia 2008 - 1st place in category Nature, 2nd place in category People and viewers price

Mountain & City festival Bratislava 2007 - 3rd place in category Landscape

Photosaloon Strom Ružomberok - silver medal FIAP

Camera Slovakia 2007 - 1st place in category Nature

Sony photocontest 2006 - Grand Prix, category Landscape

Exhibitions / Výstavy

" Také je Slovensko 2012" - collective exhibition

Foto Slovakia 2011 - collective exhipition with LightHarmony

Winter saloon 2009 - collective exhibiton, FotoPoint Gallery, Bratislava

Carpathian alleys 2008 - solo exhibition, Mini Gallery, Bratislava

Country of three continents 2008 - solo exhibition, Tatra Gallery, High Tatras

Winter Saloon 2008 -collective exhibiton, EverestFoto Gallery, Bratislava

People and Mountains of Pakistan 2007 - solo exhibition, International mountain films festival, Poprad

Landscape 2007 - solo exhibiton, Brno, Czech republic

Winter Saloon 2007 - collective exhibiton, EverestFoto Gallery, Bratislava

A tribute to Rolf Rock 2006 - collective exhibition, Bratislava

Landscape by my eyes - 1st solo exhibition, EverestFoto gallery, Bratislava

Print Magazines:

Digital Photo - several pictures in best - selling UK photo magazine

Fotografie magazine - article and pictures from Pakistan, front page

Travel IN magazine -photographs from Carpathian Moutains

Žurnál magazine - photographs from Pakistan

Ľudia a Zem - photographs from Carpathian Moutains

Fototip - photographers profile

E - magazines:

Fotoritim - photographers profile on Turkish most popular photo portal, interview

Fotoaparat.cz - e-exhibitionon Czech photoportal, interview

Photographic technique: